Pan Celtic 2012 - 2013CONTACT US

Féile Pan Cheilteach 2019
Pan Cheilteach,
C/o Comhairle Contae Dhún na nGall,
Ionad Seirbhisí Pobail,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall,
Éire.

Pan Celtic Festival 2019
Christina O’Donnell
Pan Celtic,
C/o Donegal County Council,
Public Services Centre,
Letterkenny,
Co. Donegal,
Ireland.

Teil/Tel: +353 (0)74 9153900
E-mail: pancelticdonegal@gmail.com
íon: www.panceltic.ie